Quy trình thiết kế nội thất của chúng tôi được tóm tắt như sau:

1. Tiếp nhận thông tin của khách hàng, tiến hành tư vấn sơ bộ và gửi báo giá tiêu chuẩn .

2. Khảo sát, đo đạc mặt bằng hiện trạng thực tế, ghi nhận các yêu cầu cụ thể về ý tưởng, bố trí không gian, phong cách thiết kế.

3. Thảo luận về hợp đồng thiết kế: các điều khoản về thời gian , khối lượng và trách nhiệm. Ký kết hợp đồng dịch vụ và thanh toán đặt cọc 50% giá trị hợp đồng.

4. Giai đoạn Cơ bản : Bố trí mặt bằng và phác thảo các ý tưởng cơ bản, thảo luận – chỉnh lý về các vấn đề quan trọng mang tính tổng thể: Mặt bằng xây dựng, bố trí nội thất, ánh sáng, điện, nước v.v…

5. Giai đoạn phát triển: Xây dựng mô hình 3D căn bản, thảo luận – chỉnh lý về các vấn đề mang tính chi tiết: Kích thước, đồ đạc, thiết bị, trang trí v.v…

6. Giai đoạn hoàn thiện: Các bản vẽ kỹ thuật căn bản, hình ảnh 3 chiều , thảo luận – chỉnh lý về các vấn đề mang tính thẩm mỹ: Hòa sắc, vật liệu , trang trí. Thanh toán 20% giá trị hợp đồng.

7. Bàn giao: Bản vẽ kỹ thuật (theo gói) , Phối cảnh 3 chiều các góc nhìn, các thông tin căn bản về khối lượng, định hướng sản xuất. Báo giá thi công. Thanh lý hợp đồng thiết kế.

Vì những lý do chủ quan hay khách quan, mà việc thiết kế phải bắt đầu – hay chỉnh sửa từ một giai đoạn nào, thì việc thương thảo lại về thời gian và chi phí phát sinh là việc cần thiết và nằm trong thỏa thuận trực tiếp. Giá trị thanh quyết toán là giá trị đã bao gồm tất cả những những chi phi phát sinh .

Việc giám sát tác quyền nằm trong nghĩa vụ của chúng tôi, nhưng không phải là trách nhiệm giám sát thi công. Thời hạn và nghĩa vụ cụ thể là chi tiết thương lượng trong hợp đồng thiết kế.