Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Giá vật liệu xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc

Trên cơ sở thống nhất của Tổ Khảo sát liên ngành xác định vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc biên bản họp ngày 05/01/200

Sở xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc

1. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố chưa bao gồm thuế VAT, được xác định trên cơ sở: điều tra thị trường; báo giá của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực sản xuất vật liêu, doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ngoài địa bàn tỉnh. Các loại vật liệu xây dựng được công bố giá tại nơi sản xuấy, nơi cung ứng thì chủ đầu tư tổ chức xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình như đã hướng dẫn.

2. Bảng gái vật liệu xây dựng kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, được Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố lợp quy theo quy định (đối với các sản phẩm phải thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy) làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

3. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật và xác định giá trị vật liệu phù hợp giá trị thị trường đảm bảo hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đầu tư tránh thất thoát, lãng phí.

4. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (Tăng hoặc giảm) so với giá công bố hoặc không có trong giá công bố giá, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu và điều kiện kỹ thuật cảu từng công trình

5. chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về chủng loại và chất lượng khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này; tổ chức kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

6. Các đợn vị sản xuất vật liệu xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng, giá của các loại vật liệu gửi đăng công bố

7..  Đối với bê tông thương phẩm và bê tông nhựa. chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thực tế của dự án để quyết định việc sử dụng giá trong công bố này, giá khảo sát thị trường hoặc tính chi phí theo thống định mức đơn giá hiện hành cho phú hợp

8. Đối với vật liệu đất san nền, Sở xây dựng thông báo tại một mỏ đất trên cơ sở báo giá của các đơn vị được cấp phép khai thác. Trong quá trình quản lý chi phí đầu tư các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm khảo sát, lựa chọn vị trí mỏ đất xác định giá đất san nền cho phù hợp với địa điểm xây dựng công trình đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư.

Bạn xem toàn bộ file giá vật việu cũng như quyết định của tỉnh Vĩnh Phúc:  Tại Đây

Thông tin Kiến trúc AZ lấy nguồn từ Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc

Website của sở: soxd.vinhphuc.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.